Wypocznij w Pałacu voucher

  • nocleg w Komnacie w Pałacu
  • bogate śniadania
  • obiadokolacje 
  • nielimitowany wstęp do Strefy Saun
  • parking
  • nieograniczony dostęp do Wi-Fi

    Voucher jest wyłączony podczas długich weekendów oraz Świąt.

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Hotelu Pałac Tarnowskich (tel. 517 706 797, e-mail: recepcja@palactarnowskich.pl).
2. Hotel Pałac Tarnowskich przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Hotel Pałac Tarnowskich ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.